Opłaty

Od dnia 1 stycznia 2024 opłaty wynoszą:
1. opłata stała za pobyt dziecka w żłobku - 510 zł
2. opłata za wydłużony, ponad dziesięć godzin dziennie, pobyt dziecka - 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę
3. opłata za wyżywienie - 10 zł/dzień

Opłata stała nie ulega odpisom.
Opłata za wyżywienie nie jest pobierana , w przypadku zgłoszenia przez rodzica lub opiekuna prawnego, planowanej nieobecności najpóźniej na jeden dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 7.30.

Wysokość opłat została ustalona na podstawie uchwały NR LXII/505/23 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym żłobku w Barnowie Sandomierskim, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat.