Pliki do pobrania

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji.pdf
Regulamin Rekrutacji.pdf
Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
Harmonogram Rekrutacji.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego żłobka w Baranowie Sandomierskim.pdf
oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach.pdf
oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do żłobka.pdf
oświadczenie o miejscu zamieszkania.pdf
oświadczenie o wielodzietności.pdf
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej.pdf
zaświadczenie o zatrudnieniu.pdf
oświadczenie o pobieraniu nauki.pdf
oświadczenie o wysokości dochodu.pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia do żłobka.pdf
deklaracja kontynowania pobytu dziecka w Samorządowym żłobku w Baranowie Sandomierskim.pdf